På Parasportens Dag er børn og unge med fysisk-, udviklings- og synshandicap op til 24 års alderen velkommen til at deltage. Der er mulighed for at afprøve et udvalg af idrætsgrene og møde trænere og idrætskonsulenter til en snak om idrætsmuligheder. Af hensyn til planlægning af dagen, er der tilmeldingsfrist den 13. september.

Du finder flere informationer om dagens program og tilmelding på https://parasport.dk/aktiviteter/boern-unge/parasportens-dag/

Du kan også læse mere i denne pjece.