Der er mange formål du kan søge fondsmidler til. Udviklingsprojekter, idrætsfaciliteter, træningsophold, udstyr, modernisering/renovering og flere andre ting.

http://www.idraetssamvirket.dk/tilskud-puljer/

Aarhus Kommune har også forskellige muligheder for tildeling af støtte eller tilskud til en aktivitet, et medlemsskan eller en forening

https://www.aarhus.dk/forening/tilskud-stoette-og-puljer/foreninger/

Århus i Forening er navnet på et samarbejde mellem Sport og Fritid, Aarhus Kommune, og de tre paraplyorganisationer, Idrætssamvirket Aarhus, Århus Ungdommens Fællesråd og DGI Østjylland.
Formålet med samarbejdet er at få flere med i arbejdet i de aarhusianske foreninger og dygtiggøre de mange frivillige, som hver dag bruger mange kræfter på at skabe et aktivt foreningsliv i Aarhus.

Læs mere her

Der findes i Danmark en masse forskellige fondsdatabaser, som du med fordel kan gøre brug af.

Her kan du både finde relevant viden til din søgning, men også information om hvilke fonde man kan søge.

Du kan finde fondsdatabaser på disse sites

Fonde.dk

Upfront

Aktivfundraising.dk

Compas - Legatbogen.dk

Danmarks Fonde

Foreningstilskud.dk

Sport & Fritid har afsat en pulje på 600.000 kroner til foreningslivet. Puljen skal støtte op om aktiviteter for børn og unge i foreningsfællesskabet efter en lang corona-nedlukning og støtte foreningstilbud, der gør noget ekstra for at styrke fællesskabet og fastholde nye medlemmer, samt medlemmer der er faldet fra.

Vi ønsker at få flere børn og unge ind i de fællesskaber, I som foreninger skaber. Mange børn og unge har aldrig været en del af foreningslivet og mange er faldet fra bl.a. grundet corona.  Vi vil støtte jer som folkeoplysende forening i at gøre en ekstra indsats, for at byde nye medlemmer velkommen, samt tage godt imod dem som var faldet fra.

Det eneste, I skal gøre, er at tilbyde foreningsaktiviteter og fællesskaber, hvor I sætter særligt fokus på børn og unge som ikke har været i en forening før eller tidligere medlemmer, der er faldet fra. Derudover vil det blive vægtet særligt højt, hvis der etableres et samarbejde med skoler, fritidsklubber, boligforeninger eller lignende.

Der er ansøgningsfrist d. 10. maj 2021. Puljemidlerne skal anvendes til foreningsaktiviteter der igangsættes i 2021.

Læs mere på dette link: https://www.aarhus.dk/forening/tilskud-stoette-og-puljer/foreninger/tilbage-til-faellesskabet-boern-og-unge/

Friluftsrådet åbner nu for ansøgninger til projekter, der kan få flere ud i naturen, flere til at fordybe sig i naturen, eller flere til at være sammen i naturen.

Puljerne er opdelt i tre temaer:

 1. Flere ud i naturen
  Der kan søges om tilskud til forskellige fysiske tiltag eller oplysningsmaterialer, der gør det nemmere for flere at komme ud, især dem, der ikke er så vant til at være i naturen. Det kan f.eks. være etablering eller udvidelse af vandrestier, nye shelterpladser, handicapvenlige fiskebroer eller badebroer, fugletårne og samlingssteder ved nye naturområder.
  Der er afsat 8 millioner kroner til projekterne i temaet, og der kan søges om tilskud på op til 300.000 kroner.

 2. Fordybelse i naturen
  Der kan søges om støtte til projekter, der giver befolkningen en bedre forståelse af naturen via formidling og aktiviteter i naturen. Det gælder især for specifikke målgrupper og særligt børn og unge, og kan f.eks. være skole- eller havhaver, lokale indsatser for større biodiversitet og naturaktiviteter for familier.
  Der er afsat 3 millioner kroner til dette tema, og der kan søges om tilskud på op til 100.000 kroner.

 3. Sammen i naturen
  Midler i dette tema uddeles til projekter, der giver flere mennesker mulighed for at opleve et fællesskab med andre i naturen og som på den måde skaber bedre trivsel, både fysisk, mentalt og socialt. Konkret kan det f.eks. være fælles havedyrkning, en madklub i naturen, opstart af en friluftsklub for unge eller naturforløb målrettet psykisk sårbare eller udsatte borgere.
  Der uddeles i alt 6 millioner kroner, og der kan søges om støtte på op til 100.000 kroner.

Ansøgningsfristen for alle tre puljer er 1. september 2021.

Ansøg nu: Friluftsrådet uddeler 17 millioner kroner til projekter | Friluftsrådet (friluftsraadet.dk)

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har oprettet en pulje på 300.000 kroner til foreningslivet. Midlerne er afsat som en del af visionsaftalen for ”Bevæg dig for livet Aarhus”. Visionsaftalen skal sikre, at vi, gennem fysisk aktivitet, sætter fokus på at skabe lighed i sundhed for alle aarhusianerne. Puljen skal støtte op om flere udendørs bevægelsesaktiviteter for voksne og seniorer i foreningsfællesskabet efter en lang corona-nedlukning.

Med baggrund i de nye lempede COVID-19 restriktioner, er det et stort ønske, at puljen kan støtte, at flere voksne og seniorer vil benytte de mange udendørs bevægelsesaktiviteter og fællesskaber, som foreningerne tilbyder.

Formålet er at give helt almindelige aarhusianere mulighed for at opleve glæden ved at bevæge sig sammen  og ikke mindst mulighed for at knytte bånd til hinanden.

Der er ansøgningsfrist d. 28. marts2021

Læs mere om puljen og hent ansøgningsskemaet på: https://www.aarhus.dk/forening/tilskud-stoette-og-puljer/foreninger/bevaeg-dig-for-livet-puljen-2021/

Sport & Fritid i Aarhus Kommune har afsat en pulje på 350.000 kroner til foreninger og aftenskoler. Puljen skal være med til at forebygge de negative konsekvenser af Corona-krisen i form af ensomhed, utryghed, angst, depression, mistrivsel, social isolation mv. Formålet er at støtte de foreninger, der vil etablere nye aktiviteter målrettet aarhusianere, der savner fællesskaber.

Aktiviteten skal være konkret og give umiddelbar værdi for aarhusianerne.
Aktiviteten skal have effekt på så mange aarhusianere som muligt.
Aktiviteten skal kunne iværksættes meget hurtigt.

Der kan ansøges om maksimalt 20.000 kr. pr. aktivitet, som foreningen kan vælge at fordele over 6 måneder.

Læs mere her: https://www.aarhus.dk/forening/tilskud-stoette-og-puljer/foreninger/corona-faellesskabspulje/

Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune har, som en del af corona-trivselspakken, afsat 250.000 kr. i en særlig civilsamfundspulje, som kan søges nu.

Puljen skal være med til at forebygge de negative konsekvenser af coronakrisen i form af ensomhed, utryghed, angst, depression, mistrivsel, social isolation mv. Puljen kan støtte aktiviteter og fællesskaber, der sætter fokus på de borgere i Aarhus, der grundet coronakrisen er særligt påvirket af ensomhed og andre negative sociale følger.

Aktiviteter, der er målrettet borgere, som er psykisk sårbare; har et handicap eller børn og unge, som er socialt udsatte, vil blive vægtet særlig højt. Det vægtes også, at aktiviteterne kan igangsættes med det samme.

Der er kan søges om op til 25.000 kr. pr. projekt.

Læs mere her: https://www.aarhus.dk/forening/tilskud-stoette-og-puljer/civilsamfundspulje/#1