Folkesundhed Aarhus vejleder og støtter alle voksne i aldersgruppen 18-65 år i Aarhus Kommune, som vil have mere sundhed ind i livet og hverdagen.

Folkesundhed Aarhus tilbyder en række sundhedsforløb, som sammen med vejledning er gratis. Sundhedsforløbene tilpasses den enkeltes individuelle ønsker og behov og forudsætter ikke lægehenvisning. Folkesundhed Aarhus har fire afdelinger, der geografisk er placeret forskellige steder i Aarhus Kommune.

Det kan være en fordel, at starte i et sundhedsforløb før opstart i en foreningsaktivitet, fordi Folkesundheds-medarbejderne har fokus på den enkelte, og sammen samarbejder med den enkelte om finde det helt rette foreningstilbud og involvere brobygning til aktiviteten, når det er relevant og ønsket.

Forsøgsordningen med Aktivitetspas til voksne trådte i kraft den 1. maj 2020 og løber til og med den 30. april 2024.

Tilbuddene er samlet set et tilbud til voksne aarhusianere om at kunne leve sundere og komme i bedre form ved at tage et individuelt hensyn, men også invitere ind i et fællesskab, give et økonomisk tilskud for økonomisk trængte voksne, samt give et tilbud om følgeskab for de personer, der oplever det udfordrende selv at komme afsted og fastholde deltagelse.

Tilbuddene hænger ikke nødvendigvis sammen forstået sådan, at voksne kan deltage i et Sundhedsforløb uden på forhånd at forpligte sig på at skulle deltage i en foreningsaktivitet efterfølgende. Til gengæld er det et krav at deltage i et sundhedsforløb før, man får tilbuddet om et Aktivitetspas til voksne og eventuelt følgeskab af en frivillig brobygger.

Læs mere om de forskellige tilbud under download.