Aktiviteten skal være konkret og give umiddelbar værdi for aarhusianerne.
Aktiviteten skal have effekt på så mange aarhusianere som muligt.
Aktiviteten skal kunne iværksættes meget hurtigt.

Der kan ansøges om maksimalt 20.000 kr. pr. aktivitet, som foreningen kan vælge at fordele over 6 måneder.

Læs mere her: https://www.aarhus.dk/forening/tilskud-stoette-og-puljer/foreninger/corona-faellesskabspulje/