Gå til hovedindhold

Mere bevægelse i Aarhus – hvordan får vi alle med?

Bevæg dig for livet Aarhus inviterer dig til en eftermiddag i bevægelsens tegn. Alle er velkomne, uanset alder. Bevægelse er for hele livet.
Det foregår i Rådhushallen d. 20. august kl. 16:30-19:00.

Foto Jens Hasse
 • Læs op

Indhold

  Læs her om arrangementet og tilmeld dig nederst på siden. 

  Program

  16.00: Dørene åbnes  
  16.30: Velkomst  
  16.45: ”Danmark i bevægelse – hvordan får vi de næste med?” – oplæg ved Jens Høyer-Kruse, Syddansk Universitet  
  17.00: Bazar der bevæger – Inspiration fra foreningslivet  
  17.30: Sandwich og workshops 

  • Workshop 1: Hvordan skaber vi lighed i sundhed? 
  • Workshop 2: Hvordan bygger vi bro til et liv med bevægelse? 
  • Workshop 3: Hvordan skaber vi gode rammer for bevægelse? 
  • Workshop 4: Hvordan igangsætter vi gode bevægelsesfællesskaber for alle?  

  18.30: Vi deler pointer fra workshops 
  19.00: Tak for i dag

  Formål

  At få inputs til visionen for mere bevægelse i Aarhus - hvordan får vi alle med?  At skabe netværk, inspiration, medejerskab og dialog med og blandt deltagerne At præsentere og oprette et bevægelsespanel som kan give løbende inputs til arbejdet i Bevæg dig for Livet Aarhus.

  Bevægelsespanel

  I løbet af arrangementet vil du få mulighed for at høre mere om Bevæg dig for livets nye bevægelsespanel. I bevægelsespanelet vil borgere få mulighed for løbende at give inputs og inspiration til projektledelsen i Bevæg dig for livet Aarhus. Konkret bliver der indkaldt til to årlige møder med projektledelsen. Vil du være med?

  Hvem kan jeg møde på dagen?

  • Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI
  • Thomas Bach, næstformand for DIF
  • Christian Budde, rådmand for Sundhed og Omsorg
  • Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur og Borgerservice
  • Nicolaj Bang, rådmand for Teknik og Miljø
  • Jens Bundgaard, formand, Idrætssamvirket Aarhus

  Moderator Claus Elgaard

  Du kan også møde

  En hel masse foreninger, organisationer og andre samarbejdspartnere der på forskellige måder arbejder med at få alle med i aktive bevægelsesfællesskaber, både i og uden for foreningslivet.

  Om Bevæg dig for livet Aarhus

  Bevæg dig for livet er navnet på den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie. Partnerskabet er indgået mellem DIF og DGI og støttet af Nordea-fonden og Tryg Fonden.  

  Aarhus Kommune har været Bevæg dig for Livet visionskommune siden 2019. Det er for nylig besluttet, at Aarhus Kommune fortsat vil være visionskommune. Derfor skal der nu aftales nye visioner for, hvordan vi får alle med. 

  Formålet med Bevæg dig for livet Aarhus er at understøtte, at flere borgere bliver fysisk aktive og/eller flere borgere bliver en del af en forening. Med Bevæg dig for livet Aarhus vil Aarhus Kommune styrke de eksisterende indsatser, skabe tættere samarbejde med det aarhusianske civilsamfund, samt øge koordineringen på tværs af magistratsafdelinger og understøtte, at gode initiativer får mulighed for at vokse på tværs af afdelinger.

  Projektledelsen er delt mellem magistratsafdelingerne Sociale Forhold og Beskæftigelse og Børn og Unge. Desuden er der en tovholdergruppe med repræsentanter for alle magistratsafdelinger samt DGI Østjylland.  

  I Bevæg dig for livet Aarhus er vi optaget af følgende temaer:  

  • Lighed i sundhed  
  • Brobygning  
  • Gode rammer for alle
  • Fællesskaber for alle

  Om oplægsholderen

  Jens Høyer-Kruse er forsker og projektleder i forsknings- og formidlingsprojektet ”Danmark i Bevægelse”. “Danmark i Bevægelse” er den største nationale måling af danskernes bevægelsesvaner nogensinde. Jens vil give et generelt billede af danskernes bevægelsesvaner, men også dykke ned i, hvordan det ser ud i Aarhus.

  Om Bazar der bevæger 

  Her kan du møde forskellige foreninger og samarbejdspartnere, der på forskellige måder arbejder med bevægelsesfællesskaber både i og uden for foreningslivet. Foreningerne står ved stande rundt omkring i rådhushallen, og du får lejlighed til at besøge bazaren og lade dig inspirere, inden du går i en workshop.

  Om workshops

  Når du ankommer til Rådhushallen, får du mulighed for at melde dig til den workshop, du ønsker at deltage i.

  På workshoppen kan du give dit bidrag til, hvordan vi får alle med i gode bevægelsesfællesskaber. Det kan du gøre ved at dele egne gode erfaringer med at få flere i bevægelse og komme med forslag til, hvad der kan understøtte, at flere bevæger sig.

  Der er et begrænset antal pladser pr. workshop, så det er en god ide, at du på forhånd har gjort dig nogle overvejelser om, hvilken workshop du gerne vil deltage i.

  I Bevæg dig for livet Aarhus er vi optaget af temaerne: Lighed i sundhed, Brobygning, Gode rammer for alle og Fællesskaber for alle. Det er også temaerne for de fire workshops: 

  • Workshop 1: Hvordan skaber vi lighed i sundhed?  
  • Workshop 2: Hvordan bygger vi bro til et liv med bevægelse?  
  • Workshop 3: Hvordan skaber vi gode rammer for bevægelse?  
  • Workshop 4: Hvordan igangsætter vi gode bevægelsesfællesskaber for alle?

  Tilmelding til visionsarrangement i Rådhushallen 20. august 2024

  OBS! Frist for tilmelding er torsdag d. 14. august.

  Hvilken workshop forventer du at deltage i? (vælges endeligt på dagen)

  Du kan kun vælge én workshop.

  Sidst opdateret: 4. juli 2024