Vi ønsker at få flere børn og unge ind i de fællesskaber, I som foreninger skaber. Mange børn og unge har aldrig været en del af foreningslivet og mange er faldet fra bl.a. grundet corona.  Vi vil støtte jer som folkeoplysende forening i at gøre en ekstra indsats, for at byde nye medlemmer velkommen, samt tage godt imod dem som var faldet fra.

Det eneste, I skal gøre, er at tilbyde foreningsaktiviteter og fællesskaber, hvor I sætter særligt fokus på børn og unge som ikke har været i en forening før eller tidligere medlemmer, der er faldet fra. Derudover vil det blive vægtet særligt højt, hvis der etableres et samarbejde med skoler, fritidsklubber, boligforeninger eller lignende.

Der er ansøgningsfrist d. 10. maj 2021. Puljemidlerne skal anvendes til foreningsaktiviteter der igangsættes i 2021.

Læs mere på dette link: https://www.aarhus.dk/forening/tilskud-stoette-og-puljer/foreninger/tilbage-til-faellesskabet-boern-og-unge/