Puljen skal være med til at forebygge de negative konsekvenser af coronakrisen i form af ensomhed, utryghed, angst, depression, mistrivsel, social isolation mv. Puljen kan støtte aktiviteter og fællesskaber, der sætter fokus på de borgere i Aarhus, der grundet coronakrisen er særligt påvirket af ensomhed og andre negative sociale følger.

Aktiviteter, der er målrettet borgere, som er psykisk sårbare; har et handicap eller børn og unge, som er socialt udsatte, vil blive vægtet særlig højt. Det vægtes også, at aktiviteterne kan igangsættes med det samme.

Der er kan søges om op til 25.000 kr. pr. projekt.

Læs mere her: https://www.aarhus.dk/forening/tilskud-stoette-og-puljer/civilsamfundspulje/#1